เมาส์ (Mouse)

เมาส์ (Mouse ) อุปกรณ์รับข้อมูลที่นิยมรองจากคีย์บอร์ด ได้แก่ อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งที่เรียกว่า เมาส์ (Mouse) หรือ “หนูอิเล็กทรอนิกส์” เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายหนู มีสายต่ออยู่ที่ปลายลักษณะเดียวกับหางหนู หน้าที่ของเมาส์จะช่วยในการบ่งชี้ตำแหน่งว่าขณะนี้กำลังอยู่ ณ จุดใดบนจอภาพ เรียกว่า “ตัวชี้ตำแหน่ง (Pointer)” จากนั้นจึงกดปุ่มของเมาส์เพื่อสั่งงาน

เมาส์ประกอบด้วยลูกกลิ้งที่ติดตั้งอยู่ด้านล่าง และมีปุ่มกดควบคุม ถ้าเป็นเมาส์สำหรับเครื่องแมคอินทอช จะมีปุ่มเดียว แต่สำหรับเครื่องพีซี จะมี 2 หรือ 3 ปุ่ม

เมาส์ที่ใช้กับเครื่องแมคอินทอช เมาส์สำหรับเครื่องพีซี

การใช้เมาส์จะนำเมาส์วางไว้บนพื้นราบ และเลื่อนเมาส์ไปในทิศทางที่ต้องการ โดยบนจอภาพจะปรากฏสัญลักษณ์ชี้ตำแหน่ง เรียกว่า “Mouse Pointer” (มักจะเป็นรูปลูกศรเฉียงซ้าย) เมื่อต้องการจะทำงานใดๆ ก็ทำการกดปุ่มเมาส์ตามหลักการใช้เมาส์ คอมพิวเตอร์จะรับสัญญาณและทำการประมวลผลต่อไป นอกจากเมาส์จะมีความแตกต่างเรื่องของปุ่มกด ยังมีความแตกต่างในเรื่องการรับส่งสัญญาณ ดังนี้

  • เมาส์แบบกลไก (Mechanical Mouse) เป็นเมาส์ที่รับสัญญาณจากการเลื่อนเมาส์ แล้วทำให้ลูกกลมๆ ที่อยู่ช่องใต้เมาส์กลิ้งไปมา ทำให้กลไกตรวจสอบการกลิ้งของลูกกลมนั้น ส่งเป็นสัญญาณสู่คอมพิวเตอร์
  • เมาส์แบบใช้แสง (Optical Mouse) ใช้แสงเลเซอร์หรืออินฟราเรด จากหลอดไฟสองหลอด ส่องบนแผ่นรองพิเศษ เมื่อลำแสงสะท้อนกลับขึ้นไป เครื่องรับจะตรวจสอบว่าเมาส์เคลื่อนไปยังทิศทางใด

 

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเมาส์ให้มีรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม เช่น บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย, สายตา และสติปัญญา

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s