แป้นพิมพ์ ( KEYBOARD )

 

 

 

             

เป็นอุปกรณ์นำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์( Input Device ) ขั้นพื้นฐาน ทำหน้าที่ส่งคำสั่งหรือข้อมูลจากผู้ใช้ไปสู่ศูนย์รวมการประมวล ผลระบบคอมพิวเตอร์ ( CPU )

                   การทำงานของแป้นพิมพ์ ในขณะที่ผู้ใช้กดแป้นกดบนแป้นพิมพ์ สัญญาณจากแป้นพิมพ์เหล่านั้น จะถูก เก็บในส่วนภายในแป้นพิมพ์ ( Keyboard Buffer ) และขณะเดียวกันสัญญาณไฟฟ้าเหล่านั้น จะถูกเปรียบเทียบรหัส ( Scan Code ) ตามรหัสมาตรฐานแล้วแต่ของแต่ละแป้นที่กดเพื่อ เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นตัวอักษรแสดงบนจอภาพ

            ข้อมูล ( สัญญาณไฟฟ้า ) ที่ผู้ใช้กดผ่านทางแป้นพิมพ์ จะถูกเก็บอยู่ในส่วน ความจำของแป้นพิมพ์ ไปจนกระทั่งผู้ใข้กดแป้น Enter ข้อความเหล่านั้นจึงถูกส่งไปยัง ส่วนความจำชั่วคราว ( RAM ) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการประมวลผลในลำดับต่อไป

            รูปร่างของแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ( KEYBOARD LAYOUT ) แป้นพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ มีการจัดวางตำแหน่งของแป้นกดตามมาตรฐานของแต่ ละประเทศ สำหรัยประเทศไทยใช้แป้นพิมพ์อักขระภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานอเมริกา (United States) และแป้นพิมพ์อักขระภาษาไทย ตามมาตรฐานประเทศไทย 2 แบบ คือ

– แป้นพิมพ์ปัตตโชติ ( PATACHOTE Layout ) คือแป้นพิมพ์รุ่นเดิม

– แป้นพิมพ์เกษมมณี ( KASEMANEE Layout ) คือแป้นพิมพ์ที่นิยมในปัจจุบัน

                  ปัจจุบันมีการผลิตแป้นพิมพ์แบบพิเศษ เรียกว่า Ergonomics Keyboard ที่ผู้ผลิต เชื่อว่าสามารถเข้ากันได้กับสรีระ ตอบสนองกับการเคลื่อนไหวมือและแขนของผู้ใช้งาน ได้เป็นอย่างดี สามารถอาการเกร็ง และเมื่อยล้าได้

 

ส่วนประกอบของแป้นพิมพ์

 

          แป้นพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะคล้ายกับแป้นพิมพ์ของเตรื่อง พิมพ์ดีดทั่วไป ( Typewriter ) ต่างกันเพียงมีแป้นกดท่ทำหน้าที่พิเศษเพิ่มขึ้นเท่านั้น แป้นกดของแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำแนกได้สี่กลุ่ม คือ

 

– 1 แป้นปกติ และแป้นควบคุม ( TYPEWRITER & CONTROL KEYS )

 

– 2 แป้นเฉพาะตัวเลข ( NUMERIC KEYPAD )

 

– 3 แป้นกำหนดการทำงานพิเศษ ( FUNCTION KEYS )

 

– 4 แป้นเลื่อนเคอร์เซอร์ ( CURSOR-MOVEMENT KEYS )

 

แป้นปกติ และแป้นควบคุม ( Typewriter & Control Keys )

 

           ใช้สำหรับกำหนดตัวอักษร ตัวเลข และสัญญลักษ์ รวมทั้งการควบคุมกcารทำงานของ โปรแกรม ( Software ) ที่ใช้งานขณะนั้น มีการวางตำแหน่งของแป้นกดตามแบบมาตรฐาน เช่นเดียวกับแป้นกดบนเครื่องพิมพ์ดึดทั่วไป

 

แป้นเฉพาะตัวเลข ( Numeric Keypad )

 

           คือแป้นกดที่สร้างขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ เมื่อต้องป้อนตัวเลขบ่อยๆ และ นอกจากนั้นยังเป็นแป้นที่ใช้เลื่อนเคอร์เซอร์บนจอภาพ ( Cursor Movement ) ด้วย แป้นใน กลุ่มนี้จะทำงานเป็นแป้นตัวเลขเมื่อกดแป้น Num Lock ให้หลอดดไฟแสดงสภาวะการทำ งานของ Numeric lock สว่างขึ้นก่อนเท่านั้น

 

แป้นกำหนดการทำงานพิเศษ ( Function Keys )

 

            คือกดที่กำหนดขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อให้มีรูปแบบการทำงานตามที่ผู้สร้าง โปรแกรมกำหนด แป้นพิมพ์ที่มีแป้นกด 101 และ 84 แป้น มักประกอบด้วยแป้น Function keys เป็นจำนวน 12 และ 10 แป้น ตามลำดับ

 

แป้นเลื่อนเคอร์เซอร์ ( Cursor – Movement Keys )

 

            คือแป้นกดที่ใช้เลื่อน Cursor เพื่อตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลที่แสดงบนจอภาพ

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s